,

Lone Thornberg

Uddannelse
Cand.psych.aut.
Tlf.: +45 30 62 79 02
E-mail: lt@summitlead.dk

Hvad er mit fokus?

Om Lone
Lone er uddannet cand.psych. fra Århus og Københavns Universitet og har en 2-årig efteruddannelse i organisationspsykologi. Lone har en baggrund, der rummer både coaching, organisationspsykologi og klinisk psykologi. Desuden har Lone arbejdet som både administrativ og faglig leder i offentlige virksomheder. Som konsulent har Lone god erfaring med at få lederteams til at udvikle sig mod en større fælles målrettethed og indsats. Lone har både i sit kliniske virke og som konsulent stor erfaring med at coache fagpersoner og ledere til at optimere præstationer under fuld udnyttelse af deres potentiale. Lone har flere års erfaring fra den offentlige sektor og har her formået at skabe forståelse for opgaven, perspektiv i arbejdet samt trivsel hos personalet de steder, hun har fungeret som leder.
Kontakt os

Det hele starter med en samtale