Hvad gør man ved et team der ikke præsterer?

Endnu et møde i ledelsesteamet er overstået og heller ikke denne gang kom der noget brugbart ud af det. Og det gør der nok heller ikke næste gang. Så hvad skal der gøres, når resultaterne skranter og teamet underpræsterer?

Teamet har lagt planer, synes selv de har et godt samarbejde, og de kan sagtens have det sjovt sammen, så hvorfor får de ikke nok ud af det resultatmæssigt? De siger, at de vil hinanden og målet, men har de den afgørende ambition og stræben, der kræves for at nå det? Baseret på mere end 20 års erfaringer indenfor ledelsesudvikling afdækker vi her kompleksiteten af teamudvikling, der skaber effektive teams og har en direkte indvirkning på bundlinjen.

Fundamentet består af tillid

For at skabe et stærkt og produktivt team er tillid helt afgørende. Tillid er ikke noget, der blot opstår naturligt, når et team samarbejder. Det er et grundlæggende element, der skal bevidst opbygges og plejes. Når teammedlemmerne har tillid til hinandens evner og hensigter, skabes et fundament for at arbejde sammen mod fælles mål. Dette skaber et miljø, hvor risici kan tages, innovative idéer kan blomstre, og individuelle styrker kan kombineres for at skabe en stærkere helhed.

Tillid er dog ikke altid let at arbejde med. Selvom alle kan hævde, at de stoler på hinanden, er den sande tillid ofte mere subtil og kompleks. Det er ikke kun det at stole på, at ens kollegaer vil udføre deres opgaver; det handler om at stole på, at de deler viden, tanker og bekymringer ærligt. Tillid betyder at kunne indrømme fejl, dele usikkerheder og være åben for konstruktiv kritik. Det er en proces, der kræver tid, tålmodighed og en aktiv indsats.

 Et fælles værdigrundlag skaber retning og sammenhæng

Det næste der skal adresseres, er et fælles værdigrundlag. Et teams fælles værdigrundlag er kompasset, der guider dets medlemmer i, hvordan de skal arbejde sammen. Det er vigtigt eksplicit at definere dette grundlag, da det giver en klar retning for teamets måde at arbejde på. Uden dette grundlag kan medlemmerne blive splittet og træffe beslutninger, der ikke er i overensstemmelse med den måde de ellers skulle arbejde sammen på. Selvom teams måske implicit forstår deres måde at arbejde på, kan det at formulere deres fælles værdier forhindre forvirring og samle alle medlemmer om en fælles sti. Når teamet navigerer gennem udfordringer og præstationer, fungerer disse værdier som en pejling, der forankrer beslutninger og handlinger i en fælles vision, der støtter organisatoriske mål.

Sammen med et fælles værdigrundlag kan et stærkt team stræbe efter det excellente og sætte høje forventninger til sig selv og hinanden. De kan sætte en ambition for deres team og ikke kun for bundlinjen. Dette kræver, at teammedlemmer sætter personligt ubehag til side og holder hinanden ansvarlige for konstant høj præstation. Ved at opmuntre medlemmerne til at udfordre sig selv og hinanden skabes en kultur, hvor kontinuerlig forbedring er nøglen til succes.

Kunstig harmoni er en udfordring for udvikling

De fleste teams ved faktisk godt, når de kun på overfladen har det godt med hinanden og resultaterne derfor forbliver ufuldstændige. De er endt i kunstig harmoni, hvor de hygger sig, men ikke får konfronteret hinanden.  Opfattelsen af harmoni kan være et tveægget sværd. På den ene side skaber det en atmosfære, hvor teammedlemmerne føler sig trygge i hinandens selskab. På den anden side kan det skabe en barriere for at identificere områder, der skal forbedres, og for at begynde de nødvendige samtaler om ændringer eller noget der er vanskeligt. Når vi undersøger dette fænomen, begynder vi at forstå vigtigheden af at turde tage konflikterne, så uenighederne bliver til konstruktive løsninger. At anerkende og udfordre denne kunstige harmoni er andet skridt mod at skabe et ægte effektivt team, der tør tage fat på udfordringerne og opnå resultater.

Frygten for konflikter og gensidig ansvarlighed

Konflikter er ofte svære at tage og svære at tale om i et team, da de kan opfattes som personligt ubehagelige og potentielt konfliktoptrappende. Ønsket om at opretholde en facade af positivitet og kammerateri resonerer dybt i de fleste mennesker, men forhindrer ofte teammedlemmer i at adressere underliggende problemer direkte. Men faktum er, at konstruktive konflikter kan fungere som en katalysator for nye ideer og løsninger. At overvinde denne frygt for konflikter kan skabe en kultur, hvor konstruktiv uenighed ikke kun accepteres, men også opmuntres. Det handler om at skabe en psykologisk tryghed, hvor medlemmerne føler sig trygge nok til at give ærlig feedback og udfordre hinanden. At kunne tage modspil uden at føle sig angrebet er afgørende for at skabe højt præsterende teams. Ved at gøre det, kan teams gå fra en atmosfære af bekymring til en af åben og ærlig dialog, der skaber grundlaget for et effektivt team og gode resultater.

Endnu en grundsten for effektive teamdynamikker er gensidig ansvarlighed, da det adskiller teams fra arbejdsgrupper. Dette betyder at man ikke blot tager ansvar for individuelle opgaver, men også for at støtte og udfordre hinanden mod et fælles mål. For mange kan det være en udfordring at navigere mellem at tilbyde hjælp og undgå at blande sig for meget. Denne balance er afgørende for at skabe et miljø, hvor teammedlemmer holder hinanden gensidigt ansvarlige for at opnå de fælles mål. At opbygge en kultur af gensidig ansvarlighed kræver tillid og åbenhed, hvor medlemmerne føler sig trygge ved at give og modtage konstruktiv feedback og støtte. Det er en balancegang, der, når den mestres, baner vejen for en forbedret teampræstation.

Udvikling er udfordrende men uundværlig

Et vigtigt element i teamudvikling er evnen til at fokusere på de vigtigste områder, hvor udvikling vil skabe den største forbedring. Man kan bruge træning og feedback til at udvikle nye adfærdsmønstre i teamet. Selvom det kan virke svært at ændre vaner, er det nødvendigt at træne og fastholde nye metoder for at opnå reel udvikling. Udvikling handler ikke kun om at ændre adfærd, men også om at træde ud af sin komfortzone og tage skridtet ind i næste udviklingsniveau. Dette kan være ubehageligt, men det er afgørende for personlig og professionel udvikling.

Udvikling kræver mere end blot informationsoverførsel; det kræver en dyb transformation af adfærd og mindset. Hos Summit bruger vi en bred vifte af teknikker, herunder refleksion, træning og interaktive øvelser, der alle sigter mod at skabe vedvarende ændringer i adfærd og mindset, som støtter både individuelle og kollektive mål.

At skabe en kultur for succes

Teamudvikling handler ikke kun om kortsigtede gevinster; det handler om at opbygge en kultur, der bruger udvikling til at opnå succes. Udvikling er en kontinuerlig proces, der kræver engagement, vedholdenhed og vilje til at opnå ambitiøse resultater. Summit arbejder med teams for at etablere en stærk teamkultur, hvor ærlig og konstruktiv kommunikation, feedback og udvikling er integreret i et fælles mål. Dette skaber ikke kun stærkere teams, men også mere modstandsdygtige organisationer, der kan tilpasse sig skiftende udfordringer.

Teamudvikling og teamprocesser er en investering i fremtiden for en organisation. Det kræver fokuseret arbejde, mod og engagement, men belønningen er et stærkt team, der kan levere resultater på kort og lang sigt.

Hvis du gerne vil udforske teamudvikling mere og dykke dybere ned i strategier og værktøjer, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete virkelighed for at hjælpe med at skabe stærke og effektive teams, der kan trives i den moderne forretningsverden.

Downloads:
Share article:
LinkedIn

You might also be interested in