Christina Schmelling Fæster

Uddannelse
Cand.ling.merc. i engelsk og kommunikation
Tlf.: +45 22 42 84 92
E-mail: csf@summitlead.com

Hvad er mit fokus?

Om Christina
Christina er cand.ling.merc. i engelsk og kommunikation ved Copenhagen Business School. Hun har under sin uddannelse primært beskæftiget sig med engelsk som forretningssprog, herunder oversættelse og formulering, samt virksomhedskommunikation og markedsføring, herunder digital kommunikation, branding, visuel identitet mm. I Summit varetager Christina en lang række forskellige opgaver. Hun er bl.a. ansvarlig for administration og koordinering af nogle af Summits leder- og talentudviklingsforløb. I tæt samarbejde med de ansvarlige konsulenter er hun med til at planlægge og organisere på en effektiv måde, der sikrer en optimal projektopstart samt koordinering af projekterne i gennemførelsesfasen. Herudover varetager Christina en række andre opgaver såsom administration af tests, sproglig og grafisk redigering samt udvikling og opdatering af Summits hjemmeside. Christina har flere års erfaring inden for administration, koordinering, sproglig redigering, PowerPoint-præsentationer og hjemmesideredigering, bl.a. fra konsulentbranchen, hvilket giver et godt afsæt for de mangfoldige opgaver, hun varetager i Summit. Christina har flere års erfaring inden for administration, koordinering, sproglig redigering, PowerPoint-præsentationer og hjemmesideredigering, bl.a. fra konsulentbranchen, hvilket giver et godt afsæt for de mangfoldige opgaver, hun varetager i Summit.
Kontakt os

Det hele starter med en samtale