Welcome to our Past Events page, where we showcase some of the standout gatherings we’ve held. We host numerous events throughout the year, each designed to inspire, educate, and connect professionals in the HR industry. Here, you’ll find a collection of our most notable events, featuring expert speakers from within the HR field alongside client speakers who bring a valuable practical perspective.

Annual Event Copenhagen 2024

Annual Event Copenhagen 2024
See more photos form our annual event in Copenhagen below
Previous
Next
Speakers

8:30 – 9:00 Registration & Breakfast

9:00 – 9:10 Welcome & Introduction Karsten Søderberg, CEO, Summit

9:10 – 10:00 The Art of Leadership and Team Resilience Adrian Furnham, Author, Academic & Business Psychologist

10:00 – 10:30 Dark Traits of Personality – Impact on Business Resilience Dr. Katja Friederichs, Senior Consultant, Summit

10:30 – 11.10 Coffee Break & Networking

11:10 – 12:00 Interactive Facilitated Group Discussions Navigating Team Collaborations in a Dynamic Business Landscape Engagemet: Balancing Hard KPIs with Soft Skills Fostering an Agile Culture in the Workplace

12:00 – 12:25 Key Take-Aways From Group Discussions

12:25 – 13:30 Closing Remarks

12:30 – 13:30 Lunch

Annual Event Brussels 2024

Annual Event Brussels 2024
See more photos form our annual event in Brussels below
Previous
Next
Speakers

8:30 – 9:00 Registration & Breakfast

9:00 – 9:10 Welcome & Introduction Karsten Søderberg, CEO, Summit

9:10 – 10:00 The Art of Leadership and Team Resilience Adrian Furnham, Author, Academic & Business Psychologist

10:00 – 10:30 Building Resilient Leadership for an Agile Future, Christophe Vanden Eede, Global Head of Talent Management, bpostgroup

10:30 – 11.00 Dark Traits of Personality – Impact on Business Resilience Dr. Katja Friederichs, Senior Consultant, Summit

11:00 – 11:30 Coffee Break & Networking

11:30 – 12:15 Interactive Facilitated Group Discussions, Navigating Team Collaborations in a Dynamic Business Landscape, Engagemet: Balancing Hard KPIs with Soft Skills, Fostering an Agile Culture in the Workplace

12:15- 12:45 – Key Take-Aways From Group Discussions

12:45- 12:50 Closing Remarks

12:50- 13:30 Lunch

Talent for ledelse reunion 2024

Talent for ledelse reunion 2024
See more photos form the event below
Previous
Next
Speakers

13:00 – 13:30 Ankomst og velkomstkaffe

13:30 – 13:40 Velkommen og intro, Susanne Lima, Partner, Summit

13:40 – 14:00 Ledelse af en sund præstationskultur, Mads Bendixen, Chefkonsulent, Summit

14:00 – 14:30 Ledelse mod stress: Styrk trivsel og forebyg stress på arbejdspladsen, Yun Ladegaard, ph.d. erhvervspsykolog, Udviklingsdirektør i Necto

14:30 – 14.45 Pause

14:45 – 15:15 Ledelse og trivsel: Udfordringer på Slotsholmen og praktiske indsatser der kan gør en forskel, Jesper Fersløv Andersen, kontorchef for HR, Jura og IT i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

15:15 – 16:00 Paneldebat og diskussion: Hvordan højner vi trivslen når alle har travlt? Moderator: Susanne Lima, Partner, Summit

16:00- 17:00  Netværk og reception

Annual Event Benelux 2023

Annual Event Benelux 2023
See more photos form our Annual event in Benelux below
Previous
Next
Speakers

08:30 – 09:00 Registration and Breakfast

09:00 – 09:10 Welcome & Introduction, Karsten Søderberg, CEO, Summit

09:10 – 10:00 The Science of Personality: Why It Matters, Keynote: Dr. Robert Hogan, Founder and President, Hogan Assessments

10:00 – 10:30 Leadership and Self-Awareness, Wendy Howell Hogan, CEO, Hogan Assessments

10:30 – 11.00 Coffee Break & Networking

11:00- 11:30 Enabling Change: Diversity, Inclusion & Belonging, Michelle Wright, HR Business Partner, ING Wholesale Banking

11:30 – 12:00 Interactive Group Discussions, Challenges, Opportunities, Solutions

12:00- 12:25 Key Take-Aways From Group Discussions

12:25 – 12:30 Closing Remarks

12:30 – 13:00 Lunch 

Annual Event Nordics 2023

Annual Event Nordics 2023
See more photos form our Annual event in Copenhagen below
Previous
Next
Speakers

08:30 – 09:00 Registration and Breakfast

09:00 – 09:10 Welcome & Introduction, Karsten Søderberg, CEO, Summit

09:10 – 10:00 The Science of Personality: Why It Matters, Keynote: Ryne Sherman, Chief Science Officer, Hogan Assessments

10:00 – 10:30 Know Yourself to Effectively Lead Others, Charlotte Thorsen, First Vice President HR, Danske Bank

10:30 – 11.10 Coffee Break & Networking

11:10- 12:00 Interactive Facilitated Group Discussions, Leadership requirements in times of crisis Diversity, Inclusion & Belonging Incorporating, Well-being into Leadership

12:00- 12:25 Key Take-Aways From Group Discussions

12:25 – 12:30 Closing Remarks

12:30 – 13:00 Lunch & Networking

Talent for ledelse reunion 2023

Talent for ledelse 2023
See more photos form the event below
Previous
Next
Speakers

13:00 – 13:30 Ankomst og velkomstkaffe

13:30 – 13:40 Velkommen og introduktion til dagen v/Susanne Lima, Partner, Summit

13:40 – 14:25 Hvad ved vi om inkluderende ledelse og diversitet – et blik ind i forskning på området v/Søren Blem Bach, Seniorkonsulent, Summit

14:25 – 15:10 Det praktiske arbejde med inklusion og mangfoldighed i DSB v/Ann Marie Jakobsen, Vicedirektør HR, DSB

15:10 – 16.00 Dialog og diskussion: Hvordan lykkes vi med diversitet og inklusion?

16:00- 17:00 Netværk og reception