Hogan Advanced Interpretation Workshop

Klar til at tage dine Hogan-færdigheder til næste niveau?

Er du allerede Hogan-certificeret, men ønsker du at finpudse dine tolkningsevner yderligere? Hogan Advanced Interpretation er en en-dags workshop for erfarne Hogan-brugere, som er fuldt fortrolige med konfigurationsfortolkninger og søger at udvide deres Hogan-teoretiske viden og praktisere komplekse fortolkningsniveauer.

Hvad er fordelene?

Deltagerne drager fordel af at opnå omfattende ekspertise i at fortolke resultaterne af Hogans personlighedsassessments og vil have mulighed for at:

Lære en mere avanceret proces til fortolkning

Dygtigt fortolke vurderingstemaer i sammenhænge

Blive udsat for komplekse Hogan-profiler

Fuldt ud integrere og individualisere Hogan-data

Få professionel sparring

Hvem er det til?

Advanced Interpretation er en workshop for HR-professionelle og andre, der allerede er certificeret i Hogan Assessment og har opnået solid tolkningserfaring, men som søger at styrke og fremme deres tolkningskompetencer.

Hvordan fungerer det?

Workshoppen forbedrer hver deltagers avancerede fortolkningsevner gennem e-læringsmoduler, præsentationer, casestudier og guidet facilitering fra en professionel.

Deltagerne vil opsummere deres tidligere Hogan-teoretiske viden og komme tilbage på sporet med fortolkning. Endvidere vil de øve sig i detaljeret og nuanceret fortolkning og analyse af assessment resultater.

Succesfuld demonstration af datafortolkning vil føre til dokumenteret certificering i Hogan Advanced Interpretation.

Alle diskussioner er strengt fortrolige, og flash-rapporter og sager vil blive anonymiseret.

Workshops og arrangementer

Hvordan kan jeg deltage i en workshop?