Hogan Assessments

Rapporteringsmuligheder

Hogan Assessments kan bruges på ethvert niveau i hele organisationen og kan understøtte flere organisatoriske processer, herunder rekruttering, udvælgelse, individuel og ledelsesudvikling, præstationsledelse, successionsplanlægning, teambuilding og/eller udvikling osv. Hogan Assessments er også fuldt skalerbar og kan kombineres på mange måder afhængig af det konkrete formål med den assessment, der er lavet.


Som autoriseret distributør af Hogan Assessments tilbyder vi et stort udvalg af rapportmuligheder baseret på Hogans assessmentportefølje, som er rettet mod en lang række specifikke forretningsbehov og organisatoriske niveauer.
Nedenfor kan du finde mere information om vores forskellige rapporteringsmuligheder og downloade gratis eksempler på rapporter.

eksempler på rapporter

Udforsk vores forskellige rapporteringsmuligheder og download gratis eksempelrapporter

Rapport

Flash Rapport

Flash-rapporten viser grafisk Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey og Motives, Values, Preferences Inventory skalaresultater og viser samtidig rådata for HPI, HDS og MVPI subskalaer. Der gives ingen fortolkningsoplysninger. Rapporten er designet til brug af en coach eller Hogan-certificeret medarbejder med ekspertise i at fortolke rapporten alene baseret på tallene. Denne rapport sælges ikke separat.

Udvælgelsesrapport

Insight HPI

Denne rapport giver organisationer videnskabeligt valideret information om en persons styrker, præstationsrisici og kerneværdier. Brugt som et feedbackværktøj til udvælgelse eller udvikling, giver den letforståelige rapport nye ledere og ledere på mellemniveau den selvbevidsthed, der er nødvendig for at performe effektivt. Insight HPI er baseret på Hogan Personality Inventory.

Udvælgelsesrapport

Insight HDS

Denne rapport giver organisationer videnskabeligt valideret information om en persons styrker, præstationsrisici og kerneværdier. Brugt som et feedbackværktøj til udvælgelse eller udvikling, giver den letforståelige rapport nye ledere og ledere på mellemniveau den selvbevidsthed, der er nødvendig for at performe effektivt. Insight HDS er baseret på Hogan Development Survey og sælges ikke separat.

Udvælgelsesrapport

Insight MVPI

Denne rapport giver organisationer videnskabeligt valideret information om en persons styrker, præstationsrisici og kerneværdier. Brugt som et feedbackværktøj til udvælgelse eller udvikling, giver den letforståelige rapport nye ledere og ledere på mellemniveau den selvbevidsthed, der er nødvendig for at performe effektivt. Insight MVPI er baseret på Motives, Values, Preferences Inventory.

Udviklingsrapport

Potential

Potential-rapporten er baseret på Hogan Personality Inventory og skitserer den daglige ledelsesstil, beskriver adfærd, der typisk er forbundet med denne stil, lederskabskompetencer og omfattende udviklingsanbefalinger. Rapporten er en del af Hogan Leadership Forecast Series, hvor hver rapport giver information om de egenskaber, kompetencer og værdier, der ligger til grund for, hvordan en leder griber arbejde, lederskab og interaktion med andre på arbejdspladsen an.

Udviklingsrapport

Challenge

Challenge-rapporten er baseret på Hogan Development Survey og beskriver, hvordan ledere sandsynligvis vil fortolke verden og behandle medarbejdere, mens de er under stress og pres. Challenge-rapporten forudsiger karriereafsporende adfærd, der forstyrrer evnen til at opbygge et sammenhængende og effektivt team. Rapporten er en del af Hogan Leadership Forecast Series, hvor hver rapport giver information om de egenskaber, kompetencer og værdier, der ligger til grund for, hvordan en leder griber arbejde, lederskab og interaktion med andre på arbejdspladsen an.

Udviklingsrapport

Values

Values-rapporten er baseret på motivationsfaktorer, værdier og præferencer. Den udforsker de kerneværdier og mål, der i sidste ende driver en leders adfærd, forhåbninger og forventninger til livet. Rapporten er en del af Hogan Leadership Forecast Series, hvor hver rapport giver information om de egenskaber, kompetencer og værdier, der ligger til grund for, hvordan en leder griber arbejde, lederskab og interaktion med andre på arbejdspladsen an.

Udviklingsrapport

Coaching

Coaching-rapporten er et omfattende værktøj til individuel ledelsesudvikling. Coaching-rapporten integrerer information fra Potential-, Challenge- og Values-rapporterne i en planlægningsproces udformet i fem trin. Ved at gennemføre denne proces udformes der en personlig udviklingsplan designet til at fremme den pågældende leders professionel vækst.

Udviklingsrapport

Summary

Summary-rapporten er en oversigt over en kandidats styrker, udfordringer og værdier. Rapporten integrerer resultater på tværs af HPI, HDS og MVPI for at give et øjebliksbillede af interpersonel præstation og værdier i forhold til fremtidige karriereønsker.

Udviklingsrapport

Team Rapport

Hogan Team Rapporten er designet til at hjælpe teammedlemmer med at få en holistisk og personlighedsbaseret forståelse af teamets styrker, svagheder og kultur. Derudover kan rapporten hjælpe til at forstå, hvordan medlemmernes personligheder og motivatorer kan understøtte eller hindre teamets effektivitet i lyset af teamets karakter, forretning, kontekst og mål.

Udviklingsrapport

Hogan 360

Hogan 360°-rapporten – drevet af Peter Berry Consultancy (PBC) – er et omfattende feedbackværktøj designet til at hjælpe karrieredrevne individer og ledere på ethvert niveau i en organisation med at få en bedre forståelse af, hvordan de opfattes af ledere, kolleger, medarbejdere og andre. Rapporten bruger en letfortolkelig ledelsesramme til at give et aktuelt blik på en persons holdning, adfærd og præstation. Rapporten, der almindeligvis bruges i udviklingsregi, giver konstruktiv feedback og opsætter prioriterede forbedringsmuligheder for det pågældende individ.

Udviklingsrapport

High Potential Talent Rapport

Konkurrencen om talenter er hård, og fremtiden for mange virksomheder afhænger af at finde og udvikle ledere til nøgleroller. Hogans High Potential Talent-rapport er en vurderingsbaseret udviklingsløsning designet til at identificere og lukke kløften mellem det, din organisation kræver af en leder, og det, der er i din talentpipeline.

Kognitiv rapport

Raven’s

RAVEN’S APM-III er en anerkendt kognitiv rapport, der hjælper organisationer med at identificere en persons generelle kognitive evner. Den måler evnen til at skabe mening ud af forvirring, at formulere nye koncepter samt at løse problemer og opgaver, når man står over for ny, kompleks information i ukendte situationer. Denne rapport kan hjælpe med at forudsige jobkandidaters evne til at udføre nye opgaver.

Kognitiv rapport

HBRI

Hogan Business Reasoning Inventory (HBRI) beskriver ræsonnementstil – evnen til at evaluere datasæt, træffe beslutninger, løse problemer og undgå at gentage tidligere fejl. Ved at vurdere ræsonnementstil kan du identificere kandidaters problemløsningsstil, forstå deres kapacitet og identificere områder for udvikling.

Udviklingsrapport

Judgement

Hogan Judgement-rapporten giver en dybdegående beskrivelse af deltagernes måder at behandle informationer på, deres tilgange og måder at træffe beslutninger på, samt deres reaktioner på feedback og åbenhed over for feedback og coaching. God dømmekraft indebærer at være villig til at anerkende og rette dårlige beslutninger og lære af erfaring. Bevæbnet med denne kraftfulde viden kan deltagerne forbedre deres beslutningstagning og dømmekraft.

Udviklingsrapport

EQ

Baseret på Hogan Personality Inventory og Hogan Development Survey, måler Hogans EQ (Emotional Intelligence) rapport seks følelsesmæssige kompetencer for at give et overblik over en persons følelsesmæssige intelligens. EQ-rapporten er designet til at fremhæve følelsesmæssige styrker og svagheder og forudsiger adfærdsmæssige resultater, der er relevante for organisationer af alle typer og størrelser.

Udvælgelsesrapport

General employability

Hogan Select General Employability måler, hvor godt en kandidat udtrykker de tre nøglekarakteristika ved velfungerende medarbejdere: Menneskelige færdigheder, indlæringsevne og arbejdsetik.

Udvælgelsesrapport

Sales Basis

Basis Rapporten beskriver en kandidats egnethed til jobbet og virksomheden. Rapporten giver en ansættelsesanbefaling, en adfærdsmæssig interviewguide og en systematisk metode til at træffe en ansættelsesbeslutning ved hjælp af en kombination af vurderingen og interviewresultaterne. Salgsbasisrapporten anvendes typisk til ansættelse af højindtægtsskabende sælgere, men kan bruges til en bred vifte af salgsjob på tværs af brancher.

Udvælgelsesrapport

Safety Rapport

SafeSystem bruger personlighedsvurdering til at evaluere medarbejdere ud fra seks sikkerhedsrelaterede kompetencer. Ved at bruge SafeSystem kan du identificere sikkerhedsorienterede kandidater, fokusere og forbedre træningen samt genkende og reparere sikkerhedsrelaterede huller i din organisationskultur.

Rapport-pakke

Insight + Flash

Insight rapport-pakken giver organisationer videnskabeligt valideret information om en persons styrker, præstationsrisici og kerneværdier. Brugt som et feedback-værktøj til udvælgelse eller udvikling giver de letforståelige rapporter nye ledere og ledere på mellemniveau den selvbevidsthed, der er nødvendig for at performe effektivt.

Rapport-pakke

LFS + Summary

Hogan Leadership Forecast Series (LFS) indeholder fire udviklingsfokuserede rapporter. Baseret på Hogans tre assessments – Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey og Motives, Values, Preferences Inventory – giver hver rapport information om de egenskaber, kompetencer og værdier, der ligger til grund for, hvordan en leder griber arbejde, lederskab og interaktion med andre i arbejdspladsen an. Summary-rapporten viser en oversigt over den pågældende kandidats styrker, udfordringer og værdier.

Rapport-pakke

LFS + Coaching

Hogan Leadership Forecast Series (LFS) indeholder fire udviklingsfokuserede rapporter. Baseret på Hogans tre assessments – Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey og Motives, Values, Preferences Inventory – giver hver rapport information om de egenskaber, kompetencer og værdier, der ligger til grund for, hvordan en leder griber arbejde, lederskab og interaktion med andre i arbejdspladsen an. Coaching-rapporten er et omfattende værktøj til individuel ledelsesudvikling.

Rapport-pakke

LFS + Summary + Coaching

Hogan Leadership Forecast Series (LFS) indeholder fem udviklingsfokuserede rapporter. Baseret på Hogans tre assessments – Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey og Motives, Values, Preferences Inventory – giver hver rapport information om de egenskaber, kompetencer og værdier, der ligger til grund for, hvordan en leder griber arbejde, lederskab og interaktion med andre i arbejdspladsen an.

Rapport-pakke

LFS+Summary+HiPo

Denne udviklings-rapportpakke kombinerer Leadership Forecast Series pakken – inklusiv Summary-rapporten – med High Potential (HiPo) Talent-rapporten.

Rapport-pakke

LFS+Summary+Judgement

Denne udviklings-rapportpakke kombinerer Leadership Forecast Series pakken – inklusiv Summary-rapporten – med Judgement-rapporten.

Rapport-pakke

LFS+Coaching+HiPo

Denne udviklings-rapportpakke kombinerer Leadership Forecast Series pakken – inklusiv Coaching-rapporten – med High Potential (HiPo) Talent-rapporten.

Rapport-pakke

LFS+Coaching+Judgement

Denne udviklings-rapportpakke kombinerer Leadership Forecast Series pakken – inklusiv Coaching-rapporten – med Judgement-rapporten.

Rapport-pakke

Flash + HiPo + Judgement

Denne udviklings-rapportpakke kombinerer Hogans High Potential Talent-rapport med Hogan Judgement-rapporten. Derudover inkluderer pakken en Hogan Flash-rapport med alle hoved- og subskalaer.

Kontakt os

Det hele starter med en samtale