Hogan Learning Lab

Et vidensdelingsforum for Hogan brugere

Hogan Learning Lab er et unikt forum for Hogan-brugere til at udvide deres viden om Hogan, dele og diskutere emner relateret til fortolkning, feedback og analyse – og finde løsninger og inspiration i et fortroligt og støttende miljø.

Det er mere end en netværkssession eller en præsentation – hver Learning Lab-session faciliteres af en seniorkonsulent fra Summit for at sikre en struktureret diskussion af relevante cases og fokuseret på at opnå indsigt om fortolkning og brug af Hogan Assessments.

Hvad er fordelene?

Alle har gavn af at være en del af diskussionen og et Hogan-brugernetværk. Alle deltagere får mulighed for at:

Finjustere og styrke tolkefærdigheder

Få tips til forberedelse inden en feedback-session

Forbedre feedbackmetodologi

Fortsætte deres Hogan-læringsrejse

Få professionel sparring

Leadership Development and Hogan Assessment

Potentielle temaer for en session:

Hvem er det til?

HR-professionelle, certificeret i Hogan Assessments, der arbejder i en bred vifte af sektorer.

Hvordan fungerer det?

Møder i Hogan Learning Lab afholdes hvert kvartal i København i Danmark. Der er begrænsede pladser til hvert møde, og pladser reserveres efter først til mølle-princippet. En session varer 3 timer.

Mødet starter med en uformel kaffe og croissant.

Med vejledning fra en facilitator ledes sessionen ud fra en case-baseret tilgang og metode, hvor vi udforsker aktuelle temaer i dybden, giver feedback og kommer med forslag. Det er en dialogisk proces, vi skaber sammen, og sessionen afsluttes med en opsummering af læringerne fra diskussionen.

Før hvert møde sender deltagerne anonymiserede Flash-rapporter, som de gerne vil bruge til diskussionerne med gruppen. Bemærk, at det ikke nødvendigvis er alle sager, der bliver drøftet grundigt, da dette vil afhænge af antal deltagere og dagens forløb.

Alle diskussioner er strengt fortrolige, og flash-rapporter og cases vil blive anonymiseret.

Workshops og arrangementer

Hvordan kan jeg deltage i en workshop?