Summit Case studies

Kompetenceudvikling med TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en erhvervsorganisation som varetager interesser for sine medlemmer, samt tilbyder kurser og efteruddannelser. TEKNIQ har oplevet en branche i udvikling. Dette kræver dygtige ledere der er omstillingsparate og fleksible. Derfor har man hos TEKNIQ set en mulighed for at styrke og modernisere sine landsdækkende lederuddannelser i samarbejde med Summit for at kunne tilbyde deres medlemmer bedre kompetenceudvikling og rådgivning.

TEKNIQs egne fagrådgiverer og Summits konsulenter har udviklet branchespecifikke kurser med fokus på personligt lederskab ud fra deltagernes egne behov og dagligdag. På baggrund af interviews med medlemmer og deltager på tidligere kurser skræddersyede Summit nye ledelsesudviklingsprogrammer, ud fra deres erfaringer og oplevelser. Summit kom frem til at de nye kurser i højere grad skulle inddrage nye teknologi og nye læringsmetoder og tackle konkrete ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.

Med TEKNIQ startede Summit med at identificere præcist hvad der gør ledere i installationsbranchen og industrien dygtige til at lede, for at have et konkret mål at sigte efter. Med et konkret ideal at sigte efter og hjælp fra træningsbaseret undervisning, erfaringsudveksling, aktiv involvering og praktisk læring, har Summit ikke kun talt med deltagerne om ledelse men de har trænet ledelse. Summit har forholdt deltagerne hvordan andre opfatter dem som ledere for at styrke deres selvindsigt, selvrefleksion og rolle bevidsthed. For at undervisning blev branchespecifik har de opsat simulerede hverdagssituationer, hvor der blev lagt vægt på sparring og feedback fra øvrige deltager på kurset.

”Samarbejdet med Summit giver os mulighed for at tilbyde flere bedre og mere flexible ledelsestilbud. Så vi også i fremtiden har branchens bredeste ledelsestilbud”
Troels Blicher Danielsen
Adm direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Dette har givet deltagerne på kurset konkrete ledelsesredskaber, med udgangspunkt i egen ledelsesstil. Det har gjort dem til ledere der formår at motiverer sine folk og udvikle sine folk, ledere der kan tilpasse sig til de ændrede marked/branche vilkår, og kan flytte sig men stadig få sine folk med. Og i sidste ende, gøre dem i stand til at realiserer de mål og ambitioner der er sat af virksomheden.