Ledelsesudvikling

Succesfuld ledelsesudvikling sker med afsæt i din virksomheds strategi

Ledelse er noget, man gør. Dertil kommer, at ledelse altid handler om mennesker – om evnen til at nå et fælles mål sammen. Det betyder også, at uanset om målet er at sikre en stabil og effektiv drift, sætte retning og realisere strategiske mål, implementere forandringer og opnå følgeskab, forebygge stress og sikre trivsel eller noget femte, som er helt afgørende for, at en virksomhed eller organisation løser kerneopgaven effektivt og når de fastlagte mål – er den person, som bedriver ledelsen, sit eget primære værktøj.

Vores ledelsesudvikling styrker selvindsigt, selvrefleksion og rollebevidsthed

Succesfuld ledelsesudvikling sker med afsæt i din virksomheds strategi – og grundlæggende handler det om at styrke lederens evne til at realisere de mål og ambitioner, der er sat af virksomheden. Vores ledelsesudvikling er altid skræddersyet til den enkelte organisation, så udvikling af ledelseskompetencer hænger sammen med de strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder.

Uanset om du har brug for assistance til at udvikle dele af organisationens ledelseslag eller styrke udvalgte ledelseskompetencer, vil du i et samarbejde med os opleve effektiv udvikling af ledelsen, teamet og/eller organisationen som helhed, hvad enten det fx er et førledertalent i statsadministrationen eller en erfaren direktør i en multinational produktionsvirksomhed – for vi udvikler ledere på alle niveauer inden for alle brancher.

Vores dybe erhvervspsykologiske faglighed gør os i stand til at komme tæt på den enkelte leder og arbejde med konkrete adfærdsændringer, der bidrager til resultatskabelsen i organisationen. Vi skaber den tillid og tryghed, som giver anledning til at snakke om det, som er svært. Uanset hvor meget man ved og kan sige om ledelse, så flytter det ikke noget, hvis man ikke er i stand til at gøre og bedrive den effektivt i en travl hverdag – og det kræver, at man kender og tager sine personlige styrker, udfordringer, værdier og antagelser om ledelse alvorligt. Her bruger vi bl.a. Hogan Assessment Systems, som er en af verdens mest anerkendte og benyttede tests til assessment og udvikling af ledere og kommende ledere, da den er baseret på mere end 4 årtiers research i personlighedens indflydelse på organisatorisk succes.

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse er en grundlæggende ledelsesdisciplin, der handler om at kunne navigere sin organisationen sikkert ind i fremtiden. Det kræver, at lederen er i stand til at identificere organisationens potentiale, opsætte visionen, lægge strategien og formulere realistiske mål samt kommunikere og forankre strategien på en måde, som bringer hele organisationen med på rejsen.

Det er værdifuldt for organisationen at træne og udvikle ledelsens evne til strategisk tænkning og handling, fordi det som leder er afgørende at kunne kommunikere den overordnede vision og mission samt udfolde og eksekvere strategien for, hvordan man som enhed, afdeling og organisation når i mål med sin ambition.

I Summit hjælper vi organisationer og ledelser med strategiudvikling og implementering samt at indfri de strategiske ambitioner/målsætninger ved at udvikle ledere, ledelser og organisationer gennem sparring, coaching og personlig udvikling. Når vi arbejder med strategisk ledelse, hjælper vi ledere med at gøre deres organisationen i stand til det, som de ønsker og vil med den.

Strategisk ledelse kan både være en af mange ledelseskompetencer, som vi arbejder med i større udviklingsforløb, og det kan være omdrejningspunktet i et konkret forløb, som har til formål at styrke din organisations evne til at realisere jeres strategiske ambition.

Familieejede og ejerledede virksomheder

Der er ingen typiske familieejede eller ejerledede virksomheder. De kan være store eller små – og forskellige selskabstyper. De kan være første, anden, tredje eller syvende generation. Forskellige faser og ejerdynamikker giver forskellige udfordringer, der skal håndteres og forskellige muligheder, der skal udfoldes.

Vi har flere års erfaring med at udvikle og understøtte ledelse og ledere i familieejede og ejerledede virksomheder på både det personlige og det organisatoriske niveau. Vi skræddersyer processer og forløb i forhold til den enkelte virksomheds og families situation og har fokus på, hvad der specifikt skal til for at styrke ledelsens og familiens kompetencer ift. strategi og resultatskabelse. Når vi arbejder med udvikling af ledelse og ejerskab i familieejede og ejerledede virksomheder, er vores fokus på både den professionelle ledelsesmæssige udvikling af virksomheden og på den professionelle udvikling af familien.

Forandringsledelse

Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde før. Både i form af planlagte og ikke planlagte ændringer samt udviklinger og tilpasninger til en kontinuerlig og omskiftelig omverden. Men én ting ændrer sig ikke: forandringsprocesser har altid til formål at forbedre værdi og resultat.

Vi har erfaring med at udvikle og facilitere udviklingsforløb, hvor vi sikrer, at ledere og andre nøglepersoner får de nødvendige værktøjer til at lede og drive forandringsprocesser, selvindsigt i sin rolle som forandringsleder samt er i stand til at formulere og gennemføre konkrete planer for det forandringsprojekt, som er i gang eller de står over for at skulle igangsætte.

Det handler om at sikre organisationens evne til at skabe forretningsmæssige resultater nu og på den lange bane, mens man fastholder medarbejdernes motivation og trivsel.

Ledelse og håndtering af negativ stress

Som leder har du både et ledelsesansvar og stor mulighed for at håndtere og forebygge negativ stress blandt dine medarbejdere. Det kræver gode lederegenskaber og stiller store krav til både din personaleledelse samt din evne til at håndtere eventuelle konflikter og uenigheder i den enhed, som du er leder for. Det er med andre ord lederens evne til at prioritere og navigere i dette tumulte farvand, som bliver afgørende for organisationens evne til effektivt at realisere den strategiske ambition.

Vi kan assistere jeres organisation på flere niveauer: Vi leverer sparring til topledelsen ift. at sikre de bedste rammer for trivsel og resultatskabelse samt ledelsesmæssige workshops, hvor lederne trænes i at forebygge og håndtere egen og andres stress.

Vi gennemfører også forløb for HR med fokus på at udvikle de interne kompetencer til at assistere organisationen i at forebygge stress, og vi faciliterer temamøder, hvor medarbejdere drøfter og afprøver metoder til at håndtere eget arbejdspres samt til kollegial hjælp og sparring.

Distanceledelse

Distanceledelse er kendetegnet ved situationer, hvor du som leder ikke har din daglige gang blandt dine medarbejdere. Ledelsesopgaven er stadig den samme, men den er udfordret, da du som leder er langt væk fra driften eller har mange medarbejdere/enheder fordelt på forskellige lokationer. Her er begreber som tillid, selvledelse og kommunikation afgørende aspekter. Det er derfor centralt at spørge sig selv: Hvordan vil jeg udøve nærværende ledelse, når mit fokus er på flere enheder? Hvordan vil jeg finde den rette form for styring og kontrol?

Dette gælder især også ift. det hybride arbejdsliv, hvor man skifter mellem at arbejde hjemme og på arbejdspladsen. Dette stiller yderligere krav til lederen, som bl.a. skal være opmærksom på at få inkluderet alle i det daglige arbejde og i fællesskabet.

Uanset om du selv er distanceleder eller er chef for mange distanceledere, vil du få et stort udbytte af at udvikle distanceledelse i din virksomhed eller organisation. Vi sikrer, at du får den nødvendige viden om distanceledelsesdisciplinen, så du selv bliver i stand til at vejlede og supervisere distanceledere i din enhed. Derudover vil du som leder få et nyt værktøj i dit ledelsesrepertoire, som du vil kunne bruge til at forbedre din egen ledelsespraksis med.

Kontakt os

Det hele starter med en samtale