coaching

Fokuserer dit lederskab og forbedrer din præstation

Coaching er en personlig og fokuseret sparring, som gør dig i stand til at udnytte dit potentiale, fokusere dit lederskab og øge dine præstationer. Det vil sige, at du gennem et coachingforløb hjælpes og inspireres til at reflektere over egne erfaringer som udgangspunkt for at afsøge handlemuligheder i forhold til problemer og udfordringer i dit arbejdsliv. Summit har en række erfarne coaches med erhvervspsykologisk uddannelse og lang erfaring med coaching af ledere og medarbejdere fra både offentlige og private virksomheder.

Udbytte af coaching

Vi tilpasser coachingforløbet til dine behov

Som hovedregel består coachingen af en række ”en-til-en”-møder mellem dig og en coach fra Summit Consulting. Men coachingen kan også kombineres med fx observationer i organisationen, 360 graders tests samt forankringssamtaler med din leder. Resultatet af coaching er personlig og ledelsesmæssig udvikling med udgangspunkt i dine konkrete styrker, udfordringer, muligheder og behov. Et coachingforløb kan således fx tage udgangspunkt i at:

Styrke din gennemslagskraft og kommunikationsfærdigheder

Gøre dig i stand til at skabe mere motiverede og bedre præsterende medarbejdere

Tilføre målrettede værktøjer og færdigheder, der styrker dig i lederrollen

Afdække og erkende personlige udviklingsbehov

Vi giver dig kvalitet

Hver gang vi opstarter et nyt coachingforløb hos en kunde, tilpasser vi os de specifikke behov samt trækker på væsentlige erfaringer fra tidligere forløb i større offentlige og private virksomheder. Kvaliteten af Summits coaching er således skabt ud fra en høj psykologfaglighed og erfaringsbaseret tilgang.

Hos Summit får du som leder en samtalepartner, som mestrer at være din loyale udfordrer. Jeg valgte en række samtalerum over længere tid. De har givet mig nogle vigtige stop-op-knudepunkter i en travl hverdag. De fungerer som langt mere end optankning – der er snarere tale om at opbygge en kompetence i ens (selv)ledelse, som vokser sig stærkere og stærkere. Velkendte fænomener som afmagt, samvittighedskvaler og tvivl bliver til naturlige ‘klædedragter’ i din bagage, og du lærer, hvordan de fremmer – fremfor forhindrer – handlemuligheder.

Benedikte Lohfert

HR-chef i Herning Kommune
Kontakt os

Det hele starter med en samtale