LEDELSESSAMTALER

En workshop i Ledelsessamtaler kan bestå af flere temaer

Vores Ledelsessamtale workshop er skræddersyet til at tackle præcis de udfordringer, du står overfor i din daglige ledelsesrolle. Vi ved, at der kan være en kløft mellem teori og praksis. Derfor har vi designet vores workshop til at fokusere på konkrete kompetencer og adfærd, der vil gøre en forskel i din ledelsesstil. Vores tilgang er fleksibel, nærværende og konkret.

Udviklingssamtalen

Hvorfor er samtalen vigtig?

Som leder er det din opgave at sikre, at der er et godt match mellem virksomhedens udvikling og den udvikling, som dine medarbejdere ønsker at indgå i. Det kræver, at du udviser en oprigtig interesse for medarbejdernes motivation og behov, og at du gør dig umage med at forstå dem. Udviklingssamtaler handler derfor om at kende virksomhedens behov, og på den baggrund at lytte og spørge ind for at forstå, hvordan medarbejderens udvikling bringes bedst muligt i overensstemmelse med de resultater, du som leder er udpeget til at skabe. Udviklingssamtaler kan nemt blive for overfladiske og ikke skabe nogen særlig værdi. Det er en samtale, som kræver stor psykologisk indsigt og træning, hvis den skal flytte noget.

Udbytte af træning

Feedbacksamtalen

Hvorfor er samtalen vigtig?

Feedback er samtaler om, hvordan vi oplever andres opgaveløsning og adfærd. Det er en samtaleform, som er helt central i udviklingen af både opgaveløsninger, kompetencer og samarbejdsevner. Ikke desto mindre er det en samtaleform, som langt de fleste er enige om, at de bruger for lidt – ofte fordi det er både personligt og sårbart at skulle ytre sig om, eller modtage kommentarer om, adfærd. Men feedback er et håndværk, som med den rette træning vil opleves mindre farligt og i stedet bidrage til, at medarbejdernes indsats løbende holdes på rette spor. Det er en disciplin, som kræver træning, hvis den skal kunne leveres på en måde, som både styrker modtageren og samarbejdsrelationen.

Udbytte af træning

Den adfærdskorrigerende samtale

Hvorfor er samtalen vigtig?

Mange ledere venter for længe med at gøre noget, når en medarbejder har en adfærd, som er uhensigtsmæssig eller uacceptabel. Der er mange gode forklaringer på, hvorfor det kan være svært, men som oftest er man bedst tjent med at få handlet i samme øjeblik, at man erkender problemet. Hvad end det handler om konfliktfyldt samarbejde, upassende kommunikation, manglende præstation, krænkende adfærd, eller noget andet, så er det vigtigt som leder at kunne gribe rettidigt ind – og på en måde, så budskabet forstås og en korrigeret adfærd muliggøres. Effektive korrigerende samtaler er afgørende for at sikre tydelighed om retning og rammer, god atmosfære i teamet og fremdrift i organisationen

Udbytte af træning

Kontakt os

Det hele starter med en samtale